Konkurs: Wyrocznia Środka

W świecie wykreowanym przez Marcina Masłowskiego adepci Hrothgaru podczas Ceremonii Krwi zostają przydzielani do różnych zawodów. Jedni zostają kowalami, drudzy skrybami a jeszcze inni walecznymi wojownikami!

Napisz, kim Ty zostałabyś/zostałbyś, gdybyś trafiła/trafił do świata fantasy.


3 najlepsze odpowiedzi (wraz z ciekawym uzasadnieniem) otrzymają egzemplarze książki: Wyrocznia Środka

Odpowiedź prześlij na kontakt@hipogryf.pl

Konkurs trwa od 12.10.2021 r. do 30.11.2021 r. Ostateczny termin nadsyłania prac: 30.11.2021 r.

Gdy przychodzi stanąć do walki, warto mieć po swojej stronie przyjaciół.


Wojska Ragnarok zamierzają otworzyć sobie dostęp do przywłaszczonego przez mistrzów melotu. Przeciw armii maszerują przekupieni złotem Czteropalczaści, wśród których ukrywają się zaginieni chłopcy. Ymir, Nathaien i przyjaciele starają się pozostać niezauważonymi, lecz czy uda im się uniknąć spotkania z dowódcą wojsk, Xavianem? Tymczasem z Hrothgaru wyrusza mistrz Noliah z misją odnalezienia Chłopca o Czystej Krwi.


W tym samym czasie Idrasil, król Chorasanu, sprzymierza się z mrocznym klanem Vlaadów, by zaatakować Aktajon. Niepewny lojalności członków Rady Królewskiej Blossi musi stawić czoła zarówno niebezpieczeństwom kryjącym się na korytarzach aktajońskiego zamku, jak też tym pochodzącym nie z tego świata.


Już wkrótce w cieniu Wyroczni Środka przeleje się krew, barwiąc wody Alkmeny na czerwono…

Regulamin Konkursu:

I. USTALENIA WSTĘPNE

 1. Organizatorem konkursu jest: blogu o fantastyce www.hipogryf.pl
 2. Fundatorem nagrody głównej (tj. książka Wyrocznia Środka) jest wydawnictwo Novae Res
 3. Celem konkursu jest propagowanie kultury, sztuki i twórczości literackiej poprzez nagradzanie jej twórców. Rozwijanie umiejętności literackich, uwrażliwienie na piękno i bogactwo języka ojczystego;
 4. Autorzy trzech najlepszych pomysłów otrzymają nagrodę – książkę Wyrocznia Środka autorstwa Marcina Masłowskiego.
 5. Trzy zwycięskie prace (odpowiedzi), zostaną opublikowane na blogu www.hipogryf.pl.
 6. Organizator zastrzega sobie prawa do: a) wprowadzania zmian w regulaminie konkursu, b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny, c) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości nadesłanych prac, d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.

II. ZASADY KONKURSU

 1. Termin trwania konkursu ogłasza organizator. Konkurs trwać będzie od 12.10.2021 r. do 30.11.2021 r. Ostateczny termin nadsyłania prac: 30.11.2021 r.
 2. Każdy z uczestników może nadesłać tylko jedną odpowiedź/propozycję.
 3. Złamanie postanowień regulaminu wiąże się z dyskwalifikacją nadesłanej pracy.

III. WYSYŁANIE PRAC

 1. Prace prosimy przesyłać mailowo na adres konkursy@hipogryf.pl w tytule pisząc Wyrocznia Środka.
 2. Do opowiadania proszę dołączyć zgodę na publikację o treści: Wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację pracy przez www.hipogryf.pl, na blogu internetowym www.hipogryf.pl i magazynie Hipogryf.

IV. SPOSÓB OCENY PRAC

 1. Prace oceniane są przez członków redakcji Hipogryf.pl.
 2. Kryteria oceny prac: wartość merytoryczna, estetyka pracy, poziom literacki pracy, samodzielność i oryginalność.
 3. Proces oceniania prac jest tajny, wewnętrzne punktacje, ilość nadesłanych prac oraz lista uczestników konkursu jest tajna.
 4. Oficjalne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dniu 30.11.2021 r.

V. NAGRODY

 1. Nagroda przyznawana autorom trzech najlepszych odpowiedzi, to książka Wyrocznia Środka autorstwa Marcina Masłowskiego.
 2. Osoby nagrodzone zostaną powiadomione o tym fakcie drogą mailową i poproszę o podanie adresu na jaki przesłać nagrodę.

VI. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Odpowiedzi można podpisywać nickiem internetowym / pseudonimem.
 2. Ewentualnie dane osobowe uczestników, jak np. adres do wysyłki nagrody, pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 3. Wysłanie pracy na Konkurs jest równoznaczne ze zgodą na wykorzystanie danych osobowych do celów Konkursu.
 4. Organizator gwarantuje autorowi prawo wglądu do jego danych osobowych, a także możliwość ich poprawiania.

Magazyn Hipogryf
%d bloggers like this: