Konkurs na opowiadanie – JESIEŃ

Miło mi ogłosić kolejny konkurs literacki! Tym razem wchodzimy w klimaty jesieni a do wygrania są egzemplarze książki PAN KAMIENIA WSCHODU autorstwa Joanny Lampki, ufundowane przez wydawnictwo AlterNatywne, oraz publikacja wybranych opowiadań w Magazynie Hipogryf.

Zasady konkursu:

 • Napisz opowiadanie w klimatach science-fiction, fantasy lub horroru którego motywem przewodnim jest jesień.
 • Wyślij je do 30.11.2021 r. na maila kontakt@hipogryf.pl w tytule pisząc JESIEŃ
 • Do opowiadania proszę dołącz zgodę na publikację o treści: Wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację pracy przez www.hipogryf.pl, na blogu internetowym www.hipogryf.pl i w Magazynie Hipogryf.

Limit znaków: 10000 zzs. Trzymamy się krótkiej formy, 10 tysięcy znaków ze spacjami to max! Prosimy o przesyłanie plików w możliwie najprostszej formie, dosłownie notatnikowy txt jest idealny, bo możemy potem to wrzucić na serwer przy minimalnej obróbce. Jeśli wysyłasz plik worda, nie szalej z formatowaniem i zwykły tekst będzie idealny. Pamiętaj też o nazwaniu swojej pracy! Teksty zatytułowanych „BezNazwy” albo „Opowiadanie” bez jakiegokolwiek wyjaśnienia od kogo i co to jest, będą z automatu odrzucane.

Nagroda główna

Nagrodą główną jest książka PAN KAMIENIA WSCHODU, ufundowana przez wydawnictwo AlterNatywne. Autorzy 2 najlepszych opowiadań otrzymają po egzemplarzu książki.

Historia lubi zaskakiwać, a konsekwencje podjętych działań potrafią być nieprzewidywalne.

Nie ma litości dla tej, która sprzeniewierza się surowym zasadom Królestwa. Jednak to ona jest iskrą, która rozpala płomień buntu. Gdy Aline, córka władcy Królestwa Żeglarzy, zostaje oskarżona o zdradę państwa, nie pozostaje nic innego, jak ruszać tam, gdzie istnieje szansa na przeżycie. Na Północ.

Ani obecny mąż, ani były kochanek, nikt nie powstrzyma dziewczyny, zwłaszcza że nie walczy tylko o siebie…

Nagroda dodatkowa

Dodatkowo zwycięskie opowiadania zostaną opublikowane i zaprezentowane na stronie www.hipogryf.pl oraz w Magazynie Hipogryf. Gdzie każdy z naszych czytelników będzie mógł się zapoznać z autorem i jego pracą. A autor dzięki temu będzie też mógł pokazać swoją twórczość szerszej publiczności.

Regulamin Konkursu Literackiego JESIEŃ.

I. USTALENIA WSTĘPNE

 1. Organizatorem konkursu jest: blogu o fantastyce www.hipogryf.pl
 2. Fundatorem nagrody głównej (tj. książka PAN KAMIENIA WSCHODU) jest wydawnictwo AlterNatywne.
 3. Celem konkursu jest propagowanie kultury, sztuki i twórczości literackiej poprzez nagradzanie jej twórców oraz stworzenie możliwości debiutu nieznanym dotąd autorom. Rozwijanie umiejętności literackich, uwrażliwienie na piękno i bogactwo języka ojczystego;
 4. Autorzy dwóch najlepszych prac otrzymają nagrodę – książkę PAN KAMIENIA WSCHODU autorstwa Joanny Lampki.
 5. Dwie zwycięski prace, oraz ewentualne prace dodatkowo wybrane przez redakcję zostaną opublikowane na blogu www.hipogryf.pl
 6. Organizator zastrzega sobie prawa do:
  a) wprowadzania zmian w regulaminie konkursu,
  b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,
  c) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości nadesłanych prac,
  d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.

II. ZASADY KONKURSU

 1. Termin trwania konkursu ogłasza organizator. Konkurs trwać będzie od 30.10.2021 r. do 30.11.2021 r. Ostateczny termin nadsyłania prac: 30.11.2021 r.
 2. Do konkursu przyjmowane są opowiadania, spełniające poniższe wymagania:
  a) powiązane z gatunkiem literackim: science-fiction, fantasy lub horror,
  b) pisane prozą,
  c) opowiadanie musi mieć określony format: plik w formacie Word, rtf lub txt
  d) napisane w języku polskim,
  e) dotąd niepublikowane w innych konkursach
  f) będące wyłączną własnością autora
 3. Każdy z uczestników może nadesłać dowolną ilość opowiadań, jednak tylko jedno z nich może zostać nagrodzone książką.
 4. Limit znaków wynosi 10 tysięcy znaków ze spacjami.
 5. Złamanie postanowień regulaminu wiąże się z dyskwalifikacją nadesłanej pracy.

III. WYSYŁANIE PRAC

 1. Prace prosimy przesyłać mailowo na adres kontakt@hipogryf.pl w tytule pisząc JESIEŃ.
 2. Do opowiadania proszę dołączyć zgodę na publikację o treści: Wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację pracy przez www.hipogryf.pl, na blogu internetowym www.hipogryf.pl i Magazynie Hipogryf.

IV. SPOSÓB OCENY PRAC

 1. Prace oceniane są przez członków redakcji Hipogryf.pl.
 2. Kryteria oceny prac: wartość merytoryczna, estetyka pracy, poziom literacki pracy, samodzielność i oryginalność.
 3. Proces oceniania prac jest tajny, wewnętrzne punktacje, ilość nadesłanych prac oraz lista uczestników konkursu jest tajna.
 4. Oficjalne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dniu 30.11.2021 r.

V. NAGRODY

 1. Nagroda przyznawana autorom dwóch najlepszych prac, to książka PAN KAMIENIA WSCHODU autorstwa Joanny Lampki.
 2. Osoby nagrodzone zostaną powiadomione o tym fakcie drogą mailową i poproszę o podanie adresu na jaki przesłać nagrodę.

VI. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Prace można podpisywać nickiem internetowym / pseudonimem.
 2. Ewentualnie dane osobowe uczestników, jak np. adres do wysyłki nagrody, pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 3. Wysłanie pracy na Konkurs jest równoznaczne ze zgodą na wykorzystanie danych osobowych do celów Konkursu.
 4. Organizator gwarantuje autorowi prawo wglądu do jego danych osobowych, a także możliwość ich poprawiania.
Magazyn Hipogryf
%d bloggers like this: